Công đoàn Vinapaco tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn Vinapaco tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 22/10/2020, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc 15 đơn vị công đoàn Khối cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc.

Lớp tập huấn với sự tham gia truyền đạt nội dung của đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT và đồng chí Mai Thùy Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn tới 87 cán bộ công đoàn từ cấp tổ trưởng công đoàn trở lên. Tại lớp tập huấn các cán bộ công đoàn đã được tìm hiểu chi tiết những nội dung: Những bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Những nội dung mới trong Bộ luật lao động 2019 và Nghiệp vụ công tác Công đoàn tại cơ sở.

Đ/c Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT truyền đạt nội dung về Những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới lớp tập huấn

Các thành viên cùng nhau lắng nghe nội dung Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn thi hành từ đ/c Mai Thùy Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT

Các thành viên tham dự đã sôi nổi thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác công đoàn; đặc biệt các nội dung về chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước; những quy định của bộ luật Lao động; các nội quy, quy chế của Tổng công ty liên quan đến người lao động.

Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã thông tin vắn tắt về tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty 9 tháng đầu năm đồng thời quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Đồng chí mong muốn tổ chức công đoàn các cấp thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị góp phần thúc đẩy Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày càng phát triển.

Toàn cảnh buổi tập huấnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons