Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đoàn kết, nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đoàn kết, nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Năm 2016 vừa qua là một năm nền kinh tế thế giới và trong nước đều có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song, với sự nỗ lực kiểm soát chặt chẽ tình hình, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao, đề ra các định hướng phù hợp với diễn biến tình hình, quyết định sự thắng lợi của Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tập thể lãnh đạo Công ty giữ được sự đoàn kết, tạo được khối đoàn kết chung trong các đơn vị và trong toàn Công ty. Đảng ủy Công ty đã làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy hiệu quả quyền làm chủ, quan tâm đến diễn biến tư tưởng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong đơn vị, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động. Vì vậy, người lao động an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, hăng hái tham gia lao động sản xuất.

Trong hoạt động sản xuất, kiên trì với phương châm “Sản xuất phải tập trung đáp ứng yêu cầu tiêu thụ”, Ban giám đốc đã chỉ đạo bố trí hợp lý, tận dụng hết công suất máy xeo, thường xuyên rà soát, cân đối giữa bán hàng và năng lực sản xuất giấy thành phẩm, năng lực sản xuất gỗ dán để một mặt tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, mặt khác đáp ứng đủ yêu cầu tiêu thụ nhưng không để tăng tồn kho. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sản xuất hoạt động ổn định, công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị (MMTB) đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo sát sao. Bộ phận sửa chữa, bảo dưỡng đưa ra nhiều giải pháp phù hợp và đã duy trì hoạt động sản xuất liên tục trong điều kiện MMTB đã cũ. Sản xuất giấy tissue cuộn lớn trong năm vẫn duy trì sản xuất vượt công suất thiết kế gần 10%, lợi nhuận vượt kế hoạch, tăng hơn gấp đôi so với năm trước là một thành công lớn, ghi rõ dấu ấn của sự chỉ đạo linh hoạt, sát sao của Lãnh đạo Công ty. Năm 2016 Công ty Giấy Tissue Sông Đuống (Tissue Sông Đuống) sản xuất được 1.800m3 gỗ dán (vượt 20% so với KH) và 11.149 tấn tissue các loại( vượt hơn 6% so với KH).

Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành một số các định mức kĩ thuật phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Hàng quý đều tổ chức họp để đánh giá việc thực hiện các định mức tiêu hao, tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục các điểm còn yếu kém một cách kịp thời. Công tác tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kĩ thuật và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật được quan tâm, khuyến khích, đặc biệt với các sáng kiến nhỏ được áp dụng. Bên cạnh giá trị làm lợi trực tiếp đem lại, các sáng kiến đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm sức lao động trực tiếp. Cùng mục đích giảm chi phí sản xuất, Ban lãnh đạo Công ty đã làm tốt việc cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, mua dự trữ vật tư nguyên liệu, tích cực giải phóng hàng tồn. Trong năm 2016 đã tiếp tục giảm được 150 mgỗ dán tồn kho lâu ngày. Sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty đối với công tác quản lý đầu vào và chi phí sản xuất đã đem lại kết quả tốt. Trong năm 2016, toàn Công ty đã tiết kiệm được 4,438 tỷ đồng tiền vật tư, nguyên, nhiên liệu trực tiếp.

Công tác tiêu thụ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan. Để nâng cao doanh thu và lợi nhuận, Công ty đã áp dụng các biện pháp mở rộng, củng cố thị trường, áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt.

Với những nỗ lực, hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiều tập thể cá nhân của Tissue Sông Đuống đã được Bộ Công Thương và Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã trao tặng các danh hiệu thi đua như tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm 2017 dự đoán còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đoàn kết , nhất trí một lòng, quyết tâm, thi đua phấn đấu dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2017.

Đăng lúc 28/03/2017 14:42


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons