Công ty Giấy Tissue Sông Đuống thực hiện tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2019

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống thực hiện tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2019

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 342 doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019 theo phương thức trực tuyến, phù hợp với tình hình mới.

Ông Mai Sơn – Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết: năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế Thủ đô đã cố gắng, nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh và tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế, góp phần quan trọng để Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 252.179 tỷ, bằng 102,6%  dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Ghi nhận và biểu dương những thành tích đó, Chính phủ, Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng 342 doanh nghiệp tiêu biểu theo các nhóm ngành nghề có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Vinh dự trong 342 doanh nghiệp, Công ty Giấy Tissue Sông Đuống (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) đã được Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội tặng bằng khen tôn vinh, biểu dương là đơn vị đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2019.

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận bằng khen đơn vị chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội

Với sự giúp đỡ tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương, Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã và đang cố gắng khắc phục, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục nền kinh tế. Từ đó, tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020” do Cục Thuế thành phố Hà Nội phát động.

Tin tưởng vào sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô Hà Nội nói chung và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nói riêng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển, đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

CTGTSĐShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons