Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đẩy mạnh các giải pháp trong công tác quản lý rừng nguyên liệu giấy

Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đẩy mạnh các giải pháp trong công tác quản lý rừng nguyên liệu giấy

Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch là một trong những đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Giấy Việt Nam, có nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thức rừng nguyên liệu giấy. Ngoài ra Công ty còn sản xuất cây giống, tư vấn khoa học kỹ thuật lâm sinh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, Công ty đã có những bước chuyển mình nhờ áp dụng các giải pháp trong quản lý rừng nguyên liệu giấy. Điều đó tạo nên đòn bẩy để Công ty trở thành đơn vị tiêu biểu trong khối lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Công ty đã mạnh dạn trong đầu tư, đổi mới, sáng tạo trong cách làm, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả năng suất rừng trồng và thu nhập của người lao động. Công tác chuẩn bị cây giống, phân bón được chuẩn bị kỹ lưỡng từ chất lượng đến số lượng nhằm đảm bảo kịp thời cho mùa vụ. Công ty chủ động sản xuất nguồn cây giống trên cơ sở kế hoạch trồng rừng của Công ty. Về chỉ đạo trồng rừng, Công ty chỉ đạo các đơn vị sản xuất nghiêm túc thực hiện quy trình kỹ thuật của Tổng công ty về trồng rừng từ khâu phát dẹp, cuốc hố, bón phân, lấp vạc, trồng rừng, có sự  giám sát chặt chẽ và nghiệm thu từng công đoạn. Công ty triển khai, giao kế hoạch kịp thời cho các đơn vị sản xuất hàng tháng, hàng quý. Quản lý chặt chẽ, vật tư tiền vốn trong sản xuất. Phong trào thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty và với người dân địa phương được giao khoán trồng rừng. Ngoài việc đảm bảo kế hoạch trồng rừng cho Công ty đội vườn ươm còn tích cực làm tăng năng suất, vượt mức kế hoạch tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho CBCNV. Đi đôi với phát triển kinh tế, Công ty đặc biệt chú trọng tới công tác bảo vệ rừng, gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng cán bộ, người lao động trong đơn vị. Các đội sản xuất lâm nghiệp của Công ty nằm trên địa bàn 9 xã, thường xuyên canh gác, bảo vệ rừng 24/24h; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: Các hạt kiểm lâm, công an, chính quyền các cấp; ký hương ước với các thôn bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng; thông qua các chương trình tài trợ, phối hợp với các trường học đóng trên địa bàn tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo về giá trị, lợi ích của rừng mang lại. Công ty đã khéo léo, vận động, tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời gắn lợi ích của người dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Do vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC của Công ty trong nhiều năm qua thực hiện tốt. Tỉ lệ hao hụt rừng hàng năm là 0%. Hàng tháng các phòng ban chuyên môn mở sổ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, nghiệm thu, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng, kịp thời phát hiện và xử lý mọi sự vụ thiệt hại rừng gây ra. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và các giống mới vào trong sản xuất, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cây có tốc độ sinh trưởng mạnh cho năng suất tăng cao. Sản lượng khai thác năm 2019 đạt 100% so với kế hoạch (9184,8 tấn/m3). Tổng doanh thu l (9.713.606.000 đ) và lợi nhuận (1.768.833.400) đều vượt kế hoạch năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam chúc mừng CTLN Lập Thạch với những thành tích đạt được trong năm 2019

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đã mạnh dạn xây dựng phương án khoán với cơ chế: Đơn vị tự chủ động tổ chức hạch toán sản xuất trên diện tích đất đã được Nhà nước giao nhằm đem lại hiệu quả, năng suất cao, chất lượng rừng trồng, lợi nhuận, rút ngắn chu kỳ kinh doanh, bảo toàn được vốn sản xuất kinh doanh có lãi, đời sống người lao động đi lên. Tiền lương của người lao động được trả theo chức danh, vị trí công việc đảm nhận và kết quả thực hiện hàng tháng của từng cá nhân. Phân công đúng người, đúng việc, có khen thưởng và kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ nghiệm thu, kiểm tra báo cáo hàng quý, năm. Công ty đặc biệt chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực. Cán bộ quản lý phải là người có trình độ quản lý, có trình độ chuyên môn để áp dụng trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích đất rừng được giao bằng cách cắm mốc phân định ranh giới rõ ràng, xây dựng lập bản đồ chi tiết theo tỷ lệ 1/5.000, định vị GPS toàn cầu, tiến tới xây dựng hệ thống bản đồ số.

Với những giải pháp cụ thể mà Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch áp dụng trong quản lý lâm nghiệp hy vọng Công ty sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, tạo sự đột phá cho các Công ty lâm nghiệp, góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên đất rừng và rừng nguyên liệu giấy.

 CBCNV Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch có thành tích xuất sắc trong năm 2019

CTLN Lập Thạch

Đăng lúc 16/04/2020 13:41


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons