Đảng ủy TCT Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy TCT Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Từ ngày 30/3 đến ngày 31/3/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai tổ chức học tập tại 2 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Phòng họp tầng 11 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tại 2 điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức học tập tại điểm cầu Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị vừa nghiên cứu, vừa được nghe PGS,TS Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Những định hướng, chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và TS Nguyễn Bình Giang – Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới – cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam”. Cùng với những thông tin về chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế trong tình hình mới, PGS,TS Bùi Quang Tuấn và TS Nguyễn Bình Giang cũng chia sẻ tình hình Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước mở đường, mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, bảo đảm doanh nghiệp Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn chủ động, tích cực triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons