Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 28/4/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai tổ chức học tập tại 02 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Hội trường tòa nhà VNPT (số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tại điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Tổng công ty đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về “Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước” do Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên – Tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn chủ động, tích cực triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên toàn TCT; quan tâm, chỉ đạo tới các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; xây dựng chương trình hành động tập thể, cá nhân từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons