Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/10/2020, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 293 đại biểu đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm 06 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 3000 cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty tham dự Đại hội.

Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng 38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,… khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, hiệu quả hoạt động vượt trội với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu rất cao, đạt từ 15 – 35%/năm. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ đưa đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới về nước, cung cấp vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước với tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 5 năm qua lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước. Đặc biệt, trong những ngày Đại hội, các đại biểu và các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã quyên góp được gần 82 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, uy tín, vị thế ngày càng được khẳng định. Đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, là Đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất với thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội dân chủ thảo luận, thống nhất số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 là 51 đồng chí; theo đó tại Đại hội lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 45 đồng chí đại diện cho 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, số lượng ủy viên BCH còn lại sẽ kiện toàn bổ sung trong quá trình hoạt động; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đ/c Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đại hội cũng thông qua các nhiệm vụ cụ thể gồm: chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 10 nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển.

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại Đại hội

Đại hội yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đã đề ra, cụ thể hóa vào Nghị quyết và chương trình hành động của từng Đảng bộ; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons