Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024

Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 09/7/2024, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024 tại Hội trường Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ; đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và hơn 70 đại biểu là những hội viên, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 – 2024 thuộc các Hội cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Tổng công ty về dự Đại hội.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, sự chỉ đạo thường xuyên của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ cùng sự quan tâm giúp đỡ của bộ máy quản lý, sự kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của các phòng ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong Tổng công ty, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam đã luôn nâng cao tinh thần, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động hội viên vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chia sẻ: “Trước tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty còn nhiều khó khăn, số lượng hội viên ngày càng giảm do có nhiều hội viên đến tuổi nghỉ hưu, không có nguồn kết nạp, bổ sung, hoạt động Hội còn phân tán đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, phân tích mọi tiềm năng, làm rõ các hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024 – 2029 đã đề ra”.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam. Trước những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí mong muốn Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày càng nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ -Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu và Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ Đảng giao, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, Hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên; Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, chương trình 5S, chương trình tiết giảm chi phí, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Giai đoạn 2019 – 2024, tập thể Hội Cựu chiến binh Tổng công ty đã được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua năm 2019, Bằng khen năm 2021, 2022; được nhận Bằng khen năm 2020, 2023 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua, Hội đã thực hiện tốt khâu đột phá về thi đua “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng”, “Hội vững mạnh về tổ chức”, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên; vận động cán bộ, hội viên đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng Đảng, bộ máy quản lý góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Xuân Toàn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen thưởng 5 năm (2019 – 2024); phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp giai đoạn 2024 – 2029

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe các tham luận của 03 tập thể Hội điển hình tiên tiến: tham luận “Nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, nâng cao năng suất gắn với ổn định chất lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất” Hội CCB Nhà máy Giấy; tham luận “Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp Bảo dưỡng với phong trào phát huy nội lực, tìm tòi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần làm giảm chi phí bảo dưỡng, nâng cao chất lượng, sản lượng, hạ giá thành sản phẩm”; Hội CCB Công ty Giấy Tissue Sông Đuống với một số đóng góp về sự tăng cường vai trò của tổ chức Hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn với công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho CBCNV và thế hệ trẻ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội viên gương mẫu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể hội viên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII giai đoạn 2019 – 2024 cấp tỉnh; Thư của Đại hội gửi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong Tổng công ty.

Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024 đã thể hiện sự đoàn kết, gương mẫu, cố gắng cao của cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh Tổng công ty. Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra xứng đáng với truyền thống của “Đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Một số hình ảnh chương trình:

Đại diện Hội CCB Nhà máy Giấy phát biểu tham luận tại Đại Hội

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội CCB huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng thành công Đại Hội

Công đoàn Tổng công ty tặng hoa chúc mừng 

Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua

Tổng công ty Giấy Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons