Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày 10/12/2020, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được tổ chức long trọng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hơn 2000 điển hình tiên tiến trong phong trào yêu nước, những bông hoa đẹp nhất của cả nước cùng tề tựu trong Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ…; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học… Đoàn đại biểu Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm có đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc, đồng chí Hà Thế Anh – Trưởng Ban Tổ chức cùng 02 đồng chí đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty: đồng chí Nguyễn Quang Huy – Phó giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và đồng chí Phan Hiền – Quản đốc Phân xưởng Giấy – Công ty Giấy Tissue Sông Đuống.

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục khơi dây sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Đồng thời, Đại hội phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người  nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Thời gian tới, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) được ký kết có tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trực tiếp là sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động. Cùng với đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội đất nước nói chung và đối với ngành Giấy nói riêng.

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Giấy Việt Nam với tinh thần thi đua không ngơi nghỉ hy vọng sẽ hiện thực hóa được những mục tiêu đề ra, trụ vững và vươn cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kiến tạo những giá trị lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Đoàn đại biểu Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Đại hội 

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons