Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ năm 2017

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ năm 2017

Hiện nay, việc sử dụng các loại thiết bị bức xạ trong công nghiệp ngày càng nhiều trong đó có sản xuất giấy. Để đảm bảo an toàn nguồn phóng xạ khi ứng dụng trong sản xuất, ngày 27 – 12 – 2017, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ năm 2017 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ huy, của nhân viên bức xạ và nhân viên ứng phó trong công tác triển khai phối hợp thực hiện ứng phó khi sự cố bức xạ xảy ra. Qua đó tuyên truyền, nâng cao năng lực hiểu biết cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty về công tác sử dụng năng lượng hạt nhân ứng dụng vào đời sống và các mối nguy hại khi xảy ra các sự cố hạt nhân đến môi trường, sức khỏe con người nếu không được kiểm soát.

Sau đây là một số hình ảnh diễn tập dựa trên kịch bản mất nguồn phóng xạ trong thời gian bảo dưỡng định kỳ.

 Đội trực tiếp tham gia diễn tập

 Sau khi đã kiểm tra mất nguồn phóng xạ tại Phân xưởng Bột, nhân viên bức xạ thông báo về sự cố để đội ứng phó kịp thời

 Đưa người bị nạn ra khỏi nơi nguy hiểm và nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu

Nhân viên bức xạ ứng phó sự cố, thu hồi nguồn phóng xạ vào bình chứa nguồn

BBT

Đăng lúc 27/12/2017 16:05


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons