Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2018

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2018

Ngày 18/9/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy Hóa chất thuộc Tổng công ty. Thành phần tham gia diễn tập gồm Ban chỉ huy diễn tập cùng các đơn vị liên quan đến công tác diễn tập.

Buổi diễn tập đã diễn ra nghiêm túc, các nhóm tham gia diễn tập phối hợp khẩn trương và đồng bộ. Sau buổi diễn tập, các đội họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương pháp, kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất. Đồng thời đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố và kỹ năng của lực lượng ứng phó sự cố cháy nổ; phát hiện các thiếu xót trong quá trình thực hiện và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Buổi diễn tập nhằm tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV trong Tổng công ty về những nguy cơ có thể xảy ra sự cố hóa chất trong các công đoạn sản xuất tại Nhà máy hóa chất. Qua đó giúp cho lực lượng ứng cứu khẩn cấp, người lao động nắm chắc được các biện pháp, kỹ năng cần thiết, phù hợp để ứng phó khi sự cố xảy ra.

VPBB

Đăng lúc 18/09/2018 12:20


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons