Đoàn Thanh niên VINAPACO phát huy tinh thần xung kích

Đoàn Thanh niên VINAPACO phát huy tinh thần xung kích

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị mà trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội có vị trí quan trọng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, vì tương lai của thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên đang nắm trong tổ chức của mình một lực lượng quần chúng hết sức to lớn và đặc biệt vì: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực…” Từ đó có thể khẳng định, thanh niên là một bộ phận to lớn, quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Giấy Việt Nam là đoàn cấp trên cơ sở (tương đương cấp huyện). Tiền thân là Đoàn Thanh niên Công ty Giấy Bãi Bằng. Tháng 11/2007, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương theo mô hình của Đảng bộ Tổng công ty.

Hiện nay Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam có 13 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 05 Đoàn cơ sở (có 15 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở), 05 Chi đoàn cơ sở và 03 Chi đoàn trực thuộc; với tổng số 501 đoàn viên hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của Tổng công ty.

Mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng phấn đấu vươn lên, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định của Tổng công ty. Đổi mới các mô hình hoạt động gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Giấy Việt Nam đã nỗ lực phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác dân vận, thể hiện trước hết qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, tính tích cực, năng động, sáng tạo, xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Đoàn Thanh niên VINAPACO tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Công tác dân vận của đoàn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang màu sắc riêng của tuổi trẻ như hoạt động tình nguyện, về nguồn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã chủ động đề xuất gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ. Một trong những hoạt động dân vận đặc trưng của Đoàn là các công tác, hoạt động tình nguyện: hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), chương trình tình nguyện áo ấm mùa đông hàng năm, chương trình hiến máu tình nguyện. Đoàn thanh niên Tổng công ty còn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ bà con vùng lũ lụt, thiên tai… Đồng thời tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên toàn Tổng công ty từ đó tôn vinh những tấm gương thi đua yêu nước, người tốt việc tốt, gương Bí thư Đoàn sáng tạo trong đổi mới và đi đầu trong sản xuất kinh doanh đã có những kết quả thành công.

Đoàn viên thanh niên từ cấp quản lý, văn phòng đến các đơn vị sản xuất khởi động Năm thanh niên tình nguyện và ra quân trồng cây đầu xuân

Tuổi trẻ VINAPACO mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Đoàn thanh niên chủ động, tích cực xây dựng chương trình áo ấm mùa đông tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Đoàn Thanh niên VINAPACO hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019

Đoàn Thanh niên với hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7)

Ngày trung thu vui cùng “Giai điệu trăng rằm” được đoàn viên thanh niên tích cực tổ chức

Tuổi trẻ VINAPACO tham gia Ngày hội đổi mới, sáng tạo Khối Doanh nghiệp TW

Đồng thời, Đoàn thanh niên Tổng công ty luôn thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp thanh niên trong sinh hoạt chi đoàn. Hàng năm, Đoàn thanh niên đều xây dựng định hướng sinh hoạt Chi đoàn, chủ đề, chủ điểm từng tháng được Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty định hướng triển khai đồng thời lồng ghép việc phổ biến các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhà nước, của Đoàn thanh niên các cấp và các nội dung công tác chuyên môn trong đoàn viên thanh niên. Thực hiện đều đặn công tác giám sát việc sinh hoạt chi đoàn trong các cơ sở Đoàn trực thuộc, thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi đoàn, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảm bảo thiết thực và phù hợp. Với đặc thù của Đoàn thanh niên Tổng công ty là tập trung lực lượng đoàn viên thanh niên đa dạng từ cấp quản lý, văn phòng đến các đơn vị sản xuất, đội ngũ khai thác nên việc duy trì sinh hoạt chi đoàn tại Tổng công ty phải đảm bảo linh hoạt và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức nhằm bám sát vào từng đối tượng đoàn viên.

Đa dạng, linh hoạt, sáng tạo cách thức tổ chức phong trào thanh niên; chú trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn đủ tâm, sức, trí tuệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phong trào thanh niên nói riêng và công tác dân vận nói chung; tập trung củng cố, phát triển đội ngũ cốt cán, nòng cốt trong lực lượng thanh niên. Công tác dân vận trong công tác đoàn vừa là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, vừa là điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy khả năng của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên được nâng cao hơn; phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn cũng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tuổi trẻ VINAPACO quyết tâm phát huy tinh thần xung kích thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

VNPC

Đăng lúc 07/02/2020 09:33


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons