Đoàn Thanh niên VINAPACO với “Ngày Chủ nhật xanh”

Đoàn Thanh niên VINAPACO với “Ngày Chủ nhật xanh”

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm bảo vệ môi trường đồng thời hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn “Phân loại rác – Vì một Việt Nam xanh”, ngày 19/3/2023, Đoàn Thanh niên VINAPACO đã tổ chức thực hiện các hoạt động dọn vệ sinh, trồng cây cải tạo môi trường tại khu vực đất 16 ha thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Các hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia 

Hoạt động này là dịp để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ VINAPACO, góp phần bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường làm việc, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng công ty Giấy Việt Nam những năm qua luôn quan tâm tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để cùng hành động vì môi trường xanh. Đặc biệt, tư duy đó luôn được mỗi bạn đoàn viên thanh niên VINAPACO tích cực sáng tạo, tham gia hưởng ứng. Mỗi một hành động nhỏ của chúng ta sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường.

Tuổi trẻ VINAPACO tích cực, sáng tạo tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Những rừng cây nguyên liệu được chăm sóc và trồng mới xung quanh khu vực làm việc của Tổng công ty Giấy Việt Nam 

ĐTNShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons