Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Chiều ngày 17/01/2023, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty.

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn Tổng công ty đạt được. Trong năm 2022, đoàn thanh niên Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của tổ chức Công đoàn, lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn. Đặc biệt đã tổ chức thành công sự kiện lớn của các cấp bộ Đoàn trong năm 2022 là Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS HCM Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đúng theo tiến độ đề ra; tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong toàn thể đoàn viên, thanh niên tiếp tục góp phần giữ ổn định SXKD, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tâm lý trong đoàn viên thanh niên được giữ vững và luôn tin tưởng vào điều hành của lãnh đạo đơn vị. Dựa trên nhưng nền tảng đã đạt được, Đoàn thanh niên đã chủ động xây dựng chương trình, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn năm 2023 phù hợp điều kiện Tổng công ty hướng đến mục tiêu thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Thống – UV BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng công ty trình bày nội dung chương trình công tác năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đoàn thanh niên Tổng công ty đã đạt được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu trong năm 2023 Đoàn Tổng công ty cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm cụ thể: Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt hoạt động của tổ chức đoàn các cấp; triển khai, thực hiện tốt các nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý đoàn viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng tại đơn vị. Lựa chọn các hoạt động trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện và hướng trực tiếp đến đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Các đồng chí phát biểu tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Đoàn Khối DNTW tặng bằng khen cho BCH Đoàn TCT Giấy Việt Nam theo Quyết định số 06-QĐ/KTĐTNK

Đoàn Tổng công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

ĐTNShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons