Gặp mặt giữa lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam và lãnh đạo huyện Phù Ninh

Gặp mặt giữa lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam và lãnh đạo huyện Phù Ninh

Ngày 29/9/2017, Tổng công ty Giấy Việt Nam và lãnh đạo huyện Phù Ninh đã có buổi gặp mặt thân mật tại Phòng họp Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo với lãnh đạo huyện Phù Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: sản xuất kinh doanh khối Bãi Bằng, sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp, công tác đầu tư phát triển, tác tái cơ cấu và cổ phần hóa của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Đồng chí Đào Văn Phùng – Bí thư huyện Ủy huyện Phù Ninh ghi nhận những đóng góp của Tổng công ty Giấy Việt Nam đối với sự phát triển của huyện Phù Ninh trong nhiều năm qua. Đồng chí khẳng định: “Tổng công ty Giấy Việt Nam phát triển là tiền đề, cơ sở để các hộ gia đình và các doanh nghiệp huyện Phù Ninh phát triển”.

Đồng chí Đào Văn Phùng –  Bí thư huyện Ủy huyện Phù Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt: “Tổng công ty Giấy Việt Nam và huyện Phù Ninh có mối quan hệ mật thiết, gắn bó. Sự phát triển của Tổng công ty cũng như huyện Phù Ninh là công lao đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo và CBCNVLĐ Tổng công ty Giấy Việt Nam”

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã đảm bảo anh ninh trật tự, tạo điều kiện để Tổng công ty Giấy Việt Nam ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng chí hy vọng lãnh đạo huyện Phù Ninh sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Tổng công ty phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, chung tay phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường trong huyện.

 Đồng chí Đào Văn Phùng – Bí thư huyện Ủy huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng Tổng công ty Giấy Việt Nam

VPBB

Đăng lúc 02/10/2017 08:55


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons