Mời thầu : ” Gioăng phớt Các loại . “

Mời thầu : ” Gioăng phớt Các loại . “

Bên mời thầu:  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu:  Gioăng phớt Các loại .

– Danh mục hàng hóa:  Bao gồm 33 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu)

 

­Yêu cầu:

1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

– Đúng chủng loại thiết bị đang sử dụng, theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Bảo hành 06 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng hoặc 12 tháng kể từ khi giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng:  Trong vòng 10 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu:  Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT:  Từ 08 giờ 00 phút, ngày 12  tháng 04 năm 2019 đến

trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Nay tiếp tục gia hạn gói thầu: Gioăng phớt các loại như sau

Tiếp tục phát hành HSMT gói thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 22  tháng 04 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt

Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

– Điện thoại: 0210 3827 168;      Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

 

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận hồ sơ Phòng Vật tư nguyên liệu –TCT Giấy Việt Nam

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu:  Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019

10. Thời điểm mở thầu:  09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons