Gia hạn thông tin mời thầu

Gia hạn thông tin mời thầu

Gia hạn thông tin mời thầu

1. Tên gói thầu: Tinh bột cation.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  I+II/2020

3. Thời gian phát HSMT: Từ 9 giờ, ngày 27tháng 12 năm 2019đến trước 10giờ 00 phút, ngày 14tháng 01năm 2020(trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu:10giờ 00 phút, ngày 14tháng 01năm 2020

Thông tin đã đăng tải trên mạng đấu thầu, số thông báo 20191269983-00

Nay Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo gia hạn với nội dung như sau:

–  Tiếp tục bán hồ sơ mời thầu gói thầu Tinh bột cation đến trước 9h25 phút ngày 20/01/2020 ( trong giờ hành chính)

– Thời gian đóng thầu: 9h25 phút ngày 20/01/2020. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai  vào 9 giờ 30 phút ngày 20/01/2020 Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, Địa chỉ: Thị Trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Đăng lúc 14/01/2020 16:23


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons