Mời thầu : ” vận chuyển đường thủy (sà lan) 5.000 tấn bột giấy từ Cảng Hải Phòng “

Mời thầu : ” vận chuyển đường thủy (sà lan) 5.000 tấn bột giấy từ Cảng Hải Phòng “

1. Tên gói thầu: Vận chuyển đường thủy (sà lan) 5.000 tấn bột giấy.

2. Nội dung cụ thể: Vận chuyển đường thủy (sà lan) 5.000 tấn bột giấy từ Cảng Hải Phòng về Cảng An Đạo, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ, ngày 19 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ, ngày 26 tháng 7 năm 2019  Phòng họp Tòa nhà Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu  – Tổng công ty Giấy Việt Nam:

– Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Điện thoại: 0243 825 4839

– Di động: 0912 244 218 (Mr. Tô Toàn)

– Email: xnk.hn@vinapaco.com.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons