Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2 năm 2020

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2 năm 2020

Ngày 21/02/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020 tại 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên của Đảng ủy khối và các đồng chí đại diện phòng, ban chức năng thực hiện công tác tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020 tổ chức với 1049 điểm cầu trên cả nước trong đó 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh những đặc điểm, diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019 nổi bật là nâng cấp các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nước, có nhiều đóng góp tích cực vào giữ hòa bình ổn định thế giới và khu vực, tranh thủ các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, GS TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin chuyên đề “Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam. Dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”. Qua đó giúp các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống bệnh Covid-19…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp. Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều kỷ niệm các ngày lễ lớn, năm thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chỉ ra những cơ hội, khó khăn, thách thức đối với đất nước trong thời gian tới. Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên; đẩy mạnh kịp thời,căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng; đa dạng phương pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.Nghiên cứu lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp tập trung tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng, đường lối đối ngoại, quan tâm tuyên truyền sâu rộng về Hiệp định EVFTA… Cùng với đó đẩy mạnh thông tin hai chiều, nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa giải pháp tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

VNPC

Đăng lúc 24/02/2020 15:53


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons