Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15/03/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức học tập tại 2 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Phòng họp tầng 12 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tại 2 điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Phụ trách và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kiểm soát viên chuyên trách; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Trong Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chuyên đề “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023; dự báo, triển vọng năm 2024” do đồng chí Phan Đức Hiếu – Uỷ viên Thường trực Uỷ Ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV trình bày và Chuyên đề “Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do GS, TS Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội trình bày.

Thông qua nội dung chuyên đề tại Hội nghị đã góp phần bổ sung kiến thức, giải pháp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons