Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/9/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức học tập tại 2 điểm cầu: Điểm cầu 01 tại Phòng họp tầng 11 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Điểm cầu 02 tại Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tại 2 điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty đã tham gia Hội nghị đầy đủ, tích cực nghiên cứu, học tập cập nhật kiến thức.

Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ tác động của an ninh phi truyền thống với yêu cầu chủ động bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được cập nhật thông tin về những nội dung chính của chuyên đề: An ninh phi truyền thống; Những thách thức an ninh phi truyền thống trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tội phạm mới nổi lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thay đổi phương thức, biện pháp hoạt động; Yêu cầu đặt ra với Việt Nam và định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Thông qua nội dung chuyên đề tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons