Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể năm 2021

Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể năm 2021

Ngày 18/11/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên TCT, Ban Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân; Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc Tổng công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TCT.

Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể là một phần quan trọng của Hội nghị người lao động cấp Tổng công ty nhằm trả lời các kiến nghị, đề xuất, lấy ý kiến góp ý về dự thảo các Quy chế trong Hội nghị người lao động năm 2021; thảo luận, quyết nghị thông qua Thỏa ước Lao động tập thể và bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Trong các năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến hiệu quả  SXKD của Tổng công ty và thu nhập của người lao động trong Tổng công ty. Song dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐTV, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng biểu dương người lao động trong phong trào thi đua lao động sản xuất, đã lập nhiều thành tích hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tổng công ty. Trên tinh thần “Kỷ cương – trách nhiệm; đoàn kết – đổi mới; uy tín – chẩt lượng; Hiệu quả – bền vững”, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, dân chủ, trách nhiệm cao, tham gia có hiệu quả vào chương trình Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trình bày báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty; trình bày báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Ngay sau khi các dự thảo về sửa đổi, bổ sung: Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động và các Quy chế được các phòng ban chức năng bổ sung hoàn thiện, đã được các Thành viên Hội đồng thành viên TCT tổ chức thẩm định. Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến gồm các đồng chí UVBCH, Chủ tịch công đoàn trực thuộc quán triệt và triển khai hướng dẫn phương pháp thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo, phương pháp tổng hợp và thời gian hoàn thành gửi báo cáo Công đoàn Tổng công ty. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đã chủ động lựa chọn hình thức triển khai thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị, đảm bảo tính dân chủ, nghiêm túc và có rất nhiều ý kiến thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình. Hầu hết các đơn vị đề đánh giá cao chất lượng các bản dự thảo phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng công ty trong tình hình mới. Đã có 58 ý kiến kiến nghị tại các phòng ban, đơn vị hạch toán báo sổ và khối Lâm nghiệp đưa ra để tổng hợp và gửi đến Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Tổng công ty để giải trình và báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty đã trực tiếp trả lời tất cả các kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, chân thành và đưa ra giải pháp xử lý những vướng mắc của người lao động, góp phần động viên, tạo động lực khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của đơn vị và của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc trả lời các kiến nghị, đề xuất của người lao động

Hội nghị đã thống nhất bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể năm 2021.

Hội nghị đối thoại và thương lương tập thể năm 2021 đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa định hướng, động viên, cổ vũ toàn thể người lao động trong Tổng công ty tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, hợp tác, thi đua trong lao động sản xuất, thêm yêu ngành, yêu nghề và gắn bó với doanh nghiệp.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Các điểm cầu tham dự Hội nghị

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons