Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 15/7/2019 Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, UVBCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty, Trưởng phó các tổ chức Đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Đ/c Trần Văn Nghiêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tại hội nghị sơ kết

          Tại hội nghị đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Việt Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thực hiện nghị quyết số 05/NQ-GVN.HN của hội đồng thành viên Tổng công ty. Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, HĐTV, ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tuy nhiên kết quả SXKD chưa đạt được theo kế hoạch.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất nhiều giải pháp từ Nhà máy, Xí nghiệp, phòng ban đến Tổng công ty và thể hiện quết tâm tập trung nỗ lực cho lãnh đạo và tổ chức điều hành sản xuất với tiêu trí: năng suất cao, chất lượng ổn định; quản lý tiết giảm định mức vật tư, nguyên liệu, năng lượng và chi phí sản xuất.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào các vấn đề của các đồng chí lãnh đạo trong Tổng công ty cũng như đặt niềm tin Tổng công ty sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Đồng chí đã yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty, đặc biệt là nghị quyết phát huy nội lực, Nghị quyết về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm Giấy Bãi Bằng; Cần có đánh giá tổng kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết để chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã tổng kết lại nội dung hội nghị sơ kết và nhấn mạnh lại các yêu cầu trong 6 tháng cuối năm tập trung vào các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tài chính, năng lực máy móc thiết bị, phương tiện hiện có; nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện tiết giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, vật tư, nguyên liệu, các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt công tác môi trường, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tham nhũng lãng phí. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng kết lại nội dung hội nghị sơ kết

VNPC

Đăng lúc 15/07/2019 16:22


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons