Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội Nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019. Đến dự và trực tiếp truyền đạt thông tin với hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tham dự hội nghị tập huấn còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí là cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện quy chế văn hóa doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, có nơi, có việc còn lúng túng, còn thiếu sót, nhất là những tồn tại hạn chế qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Vì vậy việc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng là yêu cầu cấp thiết, giúp cho cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp nắm vững và vận dụng thống nhất những nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đồng chí cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp  đã được nghe Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản cốt lõi và rất thiết thực về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các cấp đề ra, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao đổi kiến thức về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong lớp học.

 

Các học viên nghiêm túc lắng nghe tiếp thu kiến thức về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát.

VNPC

Đăng lúc 25/09/2019 16:27


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons