Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 32 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Phòng họp 3 – Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Truyền thông; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị được nghe các báo cáo viên đến từ Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Truyền hình, Tạp chí Xây dựng Đảng chia sẻ về 4 chuyên đề: Quán triệt Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 và giải đáp; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận và kỹ năng sáng tạo tác phẩm truyền hình; Giới thiệu chủ đề, cách lựa chọn đề tài, khai thác, xử lí thông tin trong việc sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đầy đủ, tích cực nghiên cứu tài liệu. Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên bổ sung kiến thức và kỹ năng về sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

BTGShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons