Hội thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2023)

Hội thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2023)

Tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động VINAPACO sôi nổi, nhiệt huyết tham gia chương trình Hội thao chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982 – 26/11/2023).

Khai mạc Hội thao với tổng số 11 đội tham dự đến từ các phòng ban, đơn vị thuộc Khu vực sản xuất công nghiệp Giấy Bãi Bằng

Hội thao thi đấu với các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền hơi (nam, nữ), nhảy bao bố, kéo co,… với kết quả chung cuộc:

I- MÔN BÓNG ĐÁ:

– Giải nhất:         Xí nghiệp Vận tải

– Giải nhì:           Nhà máy Điện

– Giải ba:             Xí nghiệp Bảo dưỡng

– Giải ba:             Nhà máy Hoá chất

– Giải KK:           Khối phòng ban

– Giải KK:           Nhà máy Giấy

II- MÔN NHẢY BAO BỐ:

– Giải nhất:         Nhà máy Giấy

– Giải nhì:           Xí nghiệp Dịch vụ

– Giải ba:             Phòng Kỹ thuật

– Giải tư:             Phòng Thị trường

– Giải KK:          Tổng kho

– Giải KK:          Xí nghiệp Bảo dưỡng

– Giải KK:          Nhà máy Hoá chất

– Giải KK:          Phòng Lâm nghiệp

– Giải KK:          Văn phòng

– Giải KK:          Nhà máy Điện

– Giải KK:          Phòng Truyền thông

III- MÔN KÉO CO:

– Giải nhất:         Nhà máy Giấy

– Giải nhì:           Xí nghiệp Bảo dưỡng

– Giải ba:             Nhà máy Điện

– Giải ba:             Phòng Lâm nghiệp

– Giải KK:          Xí nghiệp Dịch vụ

– Giải KK:          Phòng Truyền thông + Phòng TCCB

– Giải KK:          Phòng Kỹ thuật

– Giải KK:          Tổng kho

– Giải KK:          Phòng Thị trường + Phòng Vật tư

– Giải KK:          Nhà máy Hoá chất

– Giải KK:          Văn phòng

IV- MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI:

  1. Bóng chuyền hơi nam

– Giải nhất:         Nhà máy Giấy

– Giải nhì:           Xí nghiệp Dịch vụ

– Giải ba:             Nhà máy Hoá chất

– Giải tư:             Nhà máy Điện

– Giải KK:          Xí nghiệp Bảo dưỡng

– Giải KK:           Phòng Lâm nghiệp

– Giải KK:           Văn phòng

– Giải KK:           Xí nghiệp Vận tải

  1. Bóng chuyền hơi nữ

– Giải nhất:         Nhà máy Giấy

– Giải nhì:           Xí nghiệp Dịch vụ

– Giải ba:             Nhà máy Điện

– Giải tư:             Tổng kho

Một số hình ảnh của Hội thao:

Tập thể vận động viên Xí nghiệp Bảo dưỡng

Đội tuyển Nhà máy Giấy vô địch nội dung kéo co

Trao giải nội dung nhảy bao bố

Trao giải nội dung kéo co

Trao giải nội dung bóng đá nam

Trao giải nội dung bóng chuyền hơi nam

Trao giải nội dung thi đấu bóng chuyền hơi nữ

Thi đấu môn bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ

Thi đấu môn bóng đá nam

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons