Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2024

Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2024

Ngày 20/6/2024, Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đã tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2024. Hội nghị là hoạt động thường niên của VINAPACO nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như kịp thời điều chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong quản lý của doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị, đại diện về phía người sử dụng lao động có đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VINAPACO cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính Kế toán và phòng Lâm nghiệp. Đại diện cho người lao động có đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – UV BCH Công đoàn Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị Khối cơ sở thành viên và Bộ phận trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VINAPACO đã trao đổi những thông tin về tình hình chung và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của VINAPACO. Những tháng đầu năm 2024, thị trường kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường đồng thời ở trong nước, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững kinh tế ổn định và kiểm soát lạm phát. Với quyết tâm phát triển sản xuất kinh doanh để không lỡ nhịp với đà phục hồi của nền kinh tế cũng như đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra, VINAPACO đã khắc phục khó khăn, thực hiện linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển sản xuất, đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy tissue cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần thực hiện tốt việc “bình ổn giá” của Chính phủ đồng thời đảm bảo đầy đủ việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Cao Thông – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày về tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động, Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ của VINAPACO liên quan đến người lao động.

Đại diện tổ chức công đoàn tại các đơn vị đã báo cáo, trao đổi ý kiến, đề xuất kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ phúc lợi; môi trường làm việc; công tác tổ chức, định biên; chế độ tiền lương, thưởng; các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối lâm nghiệp; các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên với đại diện lãnh đạo Tổng công ty. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại diện công đoàn cơ sở, đại diện phía người sử dụng lao động, đồng chí Tổng giám đốc VINAPACO cùng lãnh đạo một số các đơn vị phòng ban chuyên môn có liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, giải đáp trực tiếp, đầy đủ thỏa đáng các nội dung kiến nghị do người lao động đưa ra trong phiên đối thoại. Đồng thời, đồng chí Tổng giám đốc mong muốn tổ chức Công đoàn các cấp cần tăng cường tuyên truyền, có các giải pháp cụ thể phối hợp với đơn vị chuyên môn nhằm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, động viên, thúc đẩy các đơn vị, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ với năng suất chất lượng và hiệu quả cao.

Kết thúc phiên đối thoại, hai bên đã đạt được sự nhất trí về các vấn đề nêu ra, đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sự phát triển bền vững của VINAPACO.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VINAPACO trao đổi những thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – UV BCH Công đoàn Công Thương, Chủ tịch Công đoàn VINAPACO trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Cao Thông – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến

Đồng chí Lê Hữu Trình – Kế toán trưởng VINAPACO trao đổi về công tác Tài chính thời gian qua

Đồng chí Trần Văn Tình – Phó Phòng Lâm nghiệp trao đổi về công tác Khối Lâm nghiệp 

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons