Hội nghị đối thoại và phát động phong trào thi đua trồng rừng – giữ rừng giỏi

Hội nghị đối thoại và phát động phong trào thi đua trồng rừng – giữ rừng giỏi

Ngày 04/4/2019, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại và phát động phong trào thi đua trồng rừng – giữ rừng giỏi. Tham gia Hội nghị có các đồng chí đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Lãnh đạo một số phòng ban chức năng và Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Đội trưởng các Công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – TGĐ TCT Giấy Việt Nam đang trao đổi trực tiếp với cán bộ, lãnh đạo quản lý các CTLN tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc đã trao đổi trực tiếp với cán bộ, lãnh đạo quản lý các Công ty lâm nghiệp về chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc về đổi mới, tái cơ cấu các Công ty lâm nhiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, của Tổng công ty từ đó nâng cao đời sống của CBCNV lao động. Các ý kiến tham luận đã thể hiện sự trao đổi thẳng thắn, nêu lên những vướng mắt, khó khăn của đơn vị, nội dung chủ yếu tập trung về vấn đề quản lý đất đai, giống cây trồng, quy chế khoán, công tác quản lý và bảo vệ rừng….Các kiến nghị, đề xuất được Ban lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo Phòng ban chức năng giải đáp cụ thể. Các giải pháp đưa ra đảm bảo tính khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị, của Tổng công ty, phù hợp với các quy định của Nhà nước từ đó làm cơ sở vững chắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng sản lượng trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp.

GĐ CTLN  Lập Thạch phát biểu đưa ra những kiến nghị của đơn vị tại Hội nghị

 Đồng chí Mạc Mạnh Đang – PTGĐ phụ trách khối lâm nghiệp giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các CTLN

 Trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch Công đoàn TCT và cán bộ lãnh đạo CTLN

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất, đưa ra các tiêu chí về “Phát động phong trào thi đua trồng rừng – giữ rừng giỏi” để hàng năm Tổng công ty tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

VPBB

Đăng lúc 05/04/2019 13:53


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons