Hội nghị gặp mặt, trao đổi trực tiếp giữa Tổng giám đốc với CBCNV Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hội nghị gặp mặt, trao đổi trực tiếp giữa Tổng giám đốc với CBCNV Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ngày 2/11/2017, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có buổi gặp mặt, trao đổi trực tiếp với CBCNV Tổng công ty tại khu vực Bãi Bằng – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT Giấy Việt Nam tại buổi gặp mặt với CBCNV tại khu vực Bãi Bằng – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tổng giám đốc đã nói về tình hình thực tế và định hướng sự phát triển của Tổng công ty tới toàn thể CBCNV gồm các vấn đề về thị trường, công tác tái cơ cấu, đầu tư, phát triển hiện tại và kế hoạch tương lai. Đồng chí Tổng giám đốc cho biết: Sự phát triển của Tổng công ty dựa trên hai nền tảng cơ bản: công nghiệp và lâm nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố về con người rất quan trọng đối với sự phát triển của Tổng công ty: Từ ý thức thực hiện nội quy lao động, trách nhiệm trong công việc đến trình độ chuyên môn giỏi trong việc chuyển giao tri thức, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Mỗi CBCNV phải có niềm tin doanh nghiệp cũng như giữ uy tín với khách hàng. Nói về vấn đề này, đồng chí Tổng giám đốc nhấn mạnh: “Tổng công ty Giấy Việt Nam phát triển lấy đoàn kết làm nền tảng, lấy kỷ cương làm sức mạnh, lấy hiệu quả và uy tín làm thước đo”. Trao đổi trực tiếp với đồng chí Tổng giám đốc, nhiều ý kiến đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm liên quan đến chế độ, chính sách dành cho người lao động; về tình hình tái cơ cấu, đầu tư phát triển của Tổng công ty.

CBCNV trao đổi trực tiếp với đồng chí Tổng giám đốc

Hội nghị lần này là cơ hội để CBCNV trao đổi trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng với Tổng giám đốc đồng thời giúp mỗi CBCNV hiểu rõ về tình hình hiện tại cũng như kế hoạch của Tổng công ty trong tương lai, từ đó xác định ý thức trách nhiệm để cùng đoàn kết, nỗ lực đưa Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

VPBB

Đăng lúc 02/11/2017 11:55


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons