Hội nghị kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

Hội nghị kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

Ngày 01/8/2019, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Hồng Dũng, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW dự. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng công ty; Bí thư, chi đảng bộ trực thuộc hoặc Phó Bí thư phụ trách chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV chủ trì Hội nghị kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trình bày phương án nhân sự, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị đã tiến hành thảo luận về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu bổ sung ủy viên BTV Đảng ủy và lấy phiếu giới thiệu kiện toàn bổ sung Ủy viên BTV cấp ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả hội nghị 100 % nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Huyền – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty được bổ sung vào Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng ngày 01/8/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiện toàn UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị đã tiến hành các bước kiện toàn nhân sự và nhất trí giới thiệu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Huyền – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT và đồng chí Trần Thị Thu Hằng – Phó Ban Kiểm tra Kiểm soát nội bộ là Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Quế Sơn – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Thành viên HĐTV chủ trì Hội nghị kiện toàn UBKT Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020

BTGTT

Đăng lúc 01/08/2019 16:08


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons