Hội nghị Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Bắc Quang

Hội nghị Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Bắc Quang

Ngày 19/2/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện Ủy Bắc Quang. Tham dự Hội nghị, về phía Huyện ủy Bắc Quang có đồng chí Trần Văn Hòa, UVBCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang cùng các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; Trưởng, phó, chuyên viên các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn thanh niên. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; trưởng, phó các phòng, ban giúp việc Đảng ủy TCT; các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong Quy chế: Quy định chung cũng như các điều khoản để cùng thống nhất cách thức phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị. Quy chế phối hợp công tác được áp dụng giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Bắc Quang và đơn vị thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Bắc Quang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Điều lệ Đảng; các Quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị – xã hội ở đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn và trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy TCTGVN gắn với sự lãnh, chỉ đạo của Huyện Bắc Quang.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Hòa, UVBCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang tham gia góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó BTTT Đảng ủy TCT GVN phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau khi bàn bạc, thống nhất giữa hai đơn vị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT và đồng chí Trần Văn Hòa – Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đã ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Quy chế đã được ký kết giữa hai đơn vị

VPBB

Đăng lúc 19/02/2019 16:33


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons