Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Ngày 23/04/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum có đồng chí Bùi Thái Trọng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Hơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên,… Về phía Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; đồng chí Cao Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách Hội đồng thành viên; đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy; Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong Quy chế: Quy định chung cũng như các điều khoản để cùng thống nhất cách thức phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị. Quy chế phối hợp công tác được áp dụng giữa Đảng uỷ Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH MTV nguyên liệu Giấy miền Nam (đơn vị thành viên của VINAPACO có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum). Đảng uỷ Tổng công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị – xã hội ở đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty và tỉnh Kon Tum. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, gắn với sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

Sau khi bàn bạc, thống nhất giữa hai đơn vị, đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và đồng chí Bùi Thái Trọng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons