Hội nghị người lao động năm 2018

Hội nghị người lao động năm 2018

Ngày 26/4/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018 tại Hội trường Tổng công ty (Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ). Dự Hội nghị có 180 đại biểu chính thức đại diện cho 3.400 CBCNV khối Công ty mẹ Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Đoàn chủ tịch tại Hội nghị NLĐ TCty Giấy VN 2018

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và nâng cao đáng kể thu nhập cho người lao động. Theo bản báo cáo, năm 2017 sản xuất và tiêu thụ giấy in, giấy viết đều vượt kế hoạch đề ra. Giấy in, giây viết sản xuất đạt 96.437 tấn, bằng 103,7% kế hoạch năm; tiêu thụ đạt 101.535 tấn, bằng 109,2% kế hoạch năm. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn quan tâm xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp, duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CBCNV để tích cực hăng say lao động sản xuất. Tổng công ty nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCty GVN báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đề cập đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc đã tiếp thu ý kiến, giải đáp các kiến nghị của người lao động.

Hội nghị đã thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế : Quy chế phân phối tiền lương, Quy chế đào tạo, Quy chế tuyển dụng. Đặc biệt là việc sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo vị trí, chức danh công việc đảm bảo mục tiêu khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCty GVN thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế trình tại Hội nghị

Để  phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của từng đơn vị và toàn Tổng công ty năm 2018, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể CBCNV: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt công tác An toàn, vệ  sinh lao động trong doanh nghiệp; Tổ chức phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng.

Hội nghị Người lao động năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã cùng nhau thực hiện đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới.  “Kỷ cương – Trách nhiệm, Đoàn kết – Đổi mới, Uy tín – Chất lượng, Công khai – Minh bạch, Hiệu quả – Bền vững”  là khẩu hiệu hành động mà Hội nghị người lao động năm 2018 của Tổng công ty Giấy Việt Nam muốn gửi tới tất cả CBCNVLĐ trong toàn Tổng công ty.

BBT

Đăng lúc 26/04/2018 14:07


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons