Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 28/6/2023, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – UVBCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể toàn diện các mặt công tác trọng tâm. Ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động số 36-CTr/ĐU, ngày 28/6/2021 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của đơn vị, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm, chú trọng, đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ; Công tác dân vận triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực hiện theo đúng phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Về công tác xây dựng Đảng, có 3/4 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,59%/năm, vượt 12,59% chỉ tiêu đề ra; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,70%/năm, vượt 11,7% (chỉ tiêu đề ra đạt 85%); Hằng năm các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đều đạt trong sạch vững mạnh; Doanh thu tăng bình quân là 13,0%/năm, vượt chỉ tiêu 3,6% (chỉ tiêu là 9,4%); Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 11,3%/năm, vượt chỉ tiêu 3,3%/năm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và đầu tư thâm canh trong công tác trồng chăm sóc rừng nguyên liệu giấy còn hạn chế, chưa đưa được nhiều giống mới có năng suất cao vào trồng rừng, năng suất trồng rừng còn thấp, tỷ lệ hao hụt còn cao. Mặc dù một số chỉ tiêu giảm nhưng Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn duy trì đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Công tác quốc phòng, an ninh, văn hoá, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trước bối cảnh khó khăn do nền kinh tế trên thế giới bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina, dịch bệnh bùng phát với nhiều biến thể mới dẫn đến giá cả các loại nguyên nhiên vật liệu chủ yếu phục vụ cho sản xuất giấy (bột giấy, than, điện, hóa chất, nguyên liệu mảnh, chi phí logistics,…) tăng cao, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, duy trì sản xuất ổn định, an toàn, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Bãi Bằng và Tissue Sông Đuống; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp; Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Quy chế Văn hóa doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 989,5 tỷ đồng (bằng 55% kế hoạch năm, bằng 92% so với cùng kỳ); Doanh thu ước đạt 1.406 tỷ đồng (bằng 55% kế hoạch năm, bằng 114% so với cùng kỳ); Lợi nhuận ước đạt 25 tỷ đồng (bằng 200% kế hoạch năm). Tiêu thụ giấy các loại: sản phẩm Giấy Bãi Bằng ước đạt 45.697 tấn (bằng 52% kế hoạch năm, bằng 91% so với cùng kỳ), sản phẩm giấy Tissue ước đạt 3.507 tấn (bằng 35% kế hoạch năm, bằng 82% so với cùng kỳ). Thu nhập bình quân Tổng công ty đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty (2020 – 2025)

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai, thực hiện. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tập trung khắc phục, tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao tặng Cờ tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022) cho Đảng bộ Nhà máy Hóa chất; Tặng bằng khen Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022) cho đồng chí Nguyễn Xuân Mai – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Hóa chất.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Cờ tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022) cho Đảng bộ Nhà máy Hóa chất

Đồng chí Nguyễn Xuân Mai – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Hóa chất vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và những kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tập trung chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra nhằm xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững. 

TrT  Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons