Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.  Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lam – Phó vụ trưởng Vụ tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp – Bộ Công Thương. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, Kiểm soát viên Bộ Công Thương, Đại diện Ban Kiểm soát nội bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; Trưởng các phòng ban, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Theo bản báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 khối công nghiệp có nhiều tiến bộ về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.033 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, bằng 106% cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 1.201 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, bằng 109% cùng kỳ. Lợi nhuận ước đạt 42 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Nộp ngân sách 64 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm.

 Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCty GVN trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì năng suất lao động, định mức tiêu hao vật tư và chất lượng sản phẩm còn nhiều bất cập do đó cần phải nâng cao hơn nữa tính hiệu quả để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm Giấy Bãi Bằng và Giấy Tissue. Về tình hình sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp chưa hiệu quả, công tác quản lý còn hạn chế. Năng suất chất lượng rừng trồng thấp, thu nhập và đời sống CBCNV còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Tổng công ty đang quyết liệt đổi mới trong công tác quản trị khối lâm nghiệp như: Đổi mới công tác tổ chức, quản lý đất đai, quản lý rừng trồng theo dự án, tài chính, tài sản… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận theo từng lĩnh vực đã đưa ra các giải pháp cụ thể cho kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Sau khi nghe kết quả bản báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Thành Lam – Phó vụ trưởng Vụ tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp – Bộ Công Thương ghi nhận những kết quả Tổng công ty đã đạt được. Đồng chí cũng đưa ra một số ý kiến giúp Tổng công ty hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm như: Tổng công ty cần tập trung nâng cấp trang thiết bị để ổn định sản xuất, khẩn trương thoái vốn tại các Công ty liên kết, tích cực thu hồi công nợ, chăm lo đời sống cho người lao động.

 Đồng chí Nguyễn Thành Lam – Phó vụ trưởng Vụ tài chính và Đổi mới Doanh nghiệp – Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Đại diện cho Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương.  Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ hoàn thiện các giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doan 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty GVN cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương

VP

Đăng lúc 23/07/2018 16:18


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons