Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy khối DNTW có đồng chí Đặng Hùng Minh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng; các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, phòng ban chức năng Tổng công ty.

Hội nghị đã được thông qua bản dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Vê kết quả thực hiện Nghị Quyết, trong nhiệm kỳ qua mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh đạt chưa cao nhưng vẫn có tăng trưởng, có lợi nhuận, đảm bảo đủ việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV được ổn định; công tác quốc phòng an ninh, văn hóa an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCty GVN trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Hùng Minh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam trong giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2018.  Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Hùng Minh tập trung:  Đảng bộ Tổng công ty cần có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng sản phẩm; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tài, đủ đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Đồng chí Đặng Hùng Minh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối đồng thời  đề nghị toàn thể Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2018.

 Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV  TCty GVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy khối

VP

Đăng lúc 23/07/2018 13:15


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons