Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023

Ngày 21/8, tại Thanh Hoá, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp. Hội nghị diễn ra từ ngày 21/8 – 29/8/2023 với 05 nội dung về công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Trung tướng, PGS.TS. Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối là Trưởng các ban, đơn vị; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; đại diện thường trực đảng uỷ; trưởng các ban xây dựng Đảng và chánh văn phòng các đảng uỷ trực thuộc; cán bộ, chuyên viên ban tham mưu giúp việc của Đảng về công tác Tuyên giáo, Dân vận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ của các đơn vị vừa được tiếp nhận về và cán bộ mới được bổ sung làm chuyên trách công tác đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chủ động, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 theo hướng tăng cường thời lượng và nội dung tập huấn, nhằm tạo điều kiện để cán bộ được cập nhật các nội dung nghiệp vụ đầy đủ, có hệ thống; có nhiều thời gian để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuấn huấn nghiệp vụ của Đảng ủy Khối.

Đồng chí đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe, đóng góp ý kiến, trao đổi thông tin với các đồng chí báo cáo viên, nhất là những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại Hội nghị nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023 được tổ chức trong 07 ngày với 19 chuyên đề, nhóm chuyên đề về công tác tuyên giáo; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác văn phòng cấp ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị sẽ được 17 đồng chí báo cáo viên các ban, bộ, ngành Trung ương và của Đảng ủy Khối, là những đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên cao cấp với kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, phong phú, truyền đạt nội dung các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối và trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh ở cơ sở để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Trung tướng, PGS.TS. Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng truyền đạt nội dung chuyên đề.

Trong 2 ngày (21/8 – 22/8), các đại biểu đã nghe nội dung học tập chuyên đề về công tác Tuyên giáo và Dân vận. Cụ thể, chuyên đề “Nhận diện chiến tranh không gian mạng và âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, do Trung tướng, PGS.TS. Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng trình bày; chuyên đề “Công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại đảng bộ”, do đồng chí Từ Thuý Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày; nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Nguyễn Trung Hiếu triển khai việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng uỷ Khối thời gian tới; nghe đồng chí Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ quán triệt nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng chí Vũ Trí Thắng, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối quán triệt một số văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Đảng ủy Khối thời gian tới.

Đồng chí Từ Thuý Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Trung Hiếu triển khai việc thực hiện Quy định, Hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ Khối thời gian tới.

Đồng chí Vũ Trí Thắng, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt một số văn bản của Trung ương về công tác Dân vận.

Theo Báo điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ươngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons