Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 18/01/2017, tại Phú Thọ, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Mục tiêu chính của Vinapaco trong năm 2017 sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, kế hoạch sản xuất kinh doanh phải điều chỉnh giảm so với kế hoạch ban đầu. Nhưng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công Thương; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty theo tiến độ. Tổng công ty cùng các đơn vị chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy trí tuệ của cán bộ, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh tuy chưa đạt các chỉ tiêu như mong đợi nhưng đã đảm bảo đủ việc làm, đời sống thu nhập cho người lao động; công tác văn hóa, an sinh xã hội được duy trì, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2016 Vinapaco doanh thu đạt  2.081 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, bằng 83,6% thực hiện năm 2015.Sản xuất giấy các loạiđạt104.316 tấn. Trong đó:Sản xuất giấy in, viết đạt 93.101 tấn, bằng 100% kế hoạch năm, bằng 90,3% cùng kỳ.Sản xuất giấy Tissue đạt: 11.215 tấn, bằng 107% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ…Về lĩnh vực lâm nghiệp: Khai thác gỗ nguyên liệu giấyđạt 259.577 m3, bằng 101,7%  kế hoạch năm, bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng công ty đã nộp ngân sách đạt 95,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, bằng 114%  thực hiện năm 2015. Lợi nhuận đạt 13 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm…

Ông Vũ Thanh Bình – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Ngành Công Thương; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng giấy khen của Tổng công ty cho 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

 Công ty Lâm nghiệp Hàm yên và Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam nhận cờ thi đua của Chính phủ

Bà Bùi Thị Xuân – Phó Quản đốc Phân xưởng nước, Nhà máy điện và ông Phan Văn Hồng – Trưởng ngành vận hành máy Xeo giấy, Phân xưởng Giấy, Nhà máy Giấy nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

15 tập thể có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Tổng công ty

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Vinapaco phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động bằng các giải pháp cụ thể: thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh; ổn định vùng nguyên liệu giấy, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng suất rừng trồng đảm bảo chủ động về nguyên liệu cho sản xuất giấy và chế biến gỗ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị lâm nghiệp; tập trung đầu tư phục vụ ổn định sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành, tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu, mặt bằng hạ tầng sẵn có. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

VPBB

Đăng lúc 18/01/2017 13:41


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons