Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2016

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2016

Ngày 17/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy khối DNTW có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Vũ Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng giám đốc cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Bí thư – Phó Bí thư các đơn vị trong Tổng công ty.

Hội nghị đã được thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết năm 2016 về một số kết quả đạt được. Trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối DNTW, Chính phủ và Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tập trung chỉ đạo: các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất giấy Bãi Bằng; đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm;  đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật; thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm, quản lý các định mức kinh tế, kĩ thuật góp phần giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường các biện pháp quản lý, củng cố các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các Công ty Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành một số mục tiêu quan trọng của nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả rất quan trọng.

Tại Hội nghị, một số đơn vị đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Phương hướng chung của năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam trong năm qua đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Tổng công ty trong năm 2017 cần tập công tác xây dựng Đảng gắn kết với địa phương, bám sát nhiệm vụ của Tổng công ty, quán triệt tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí hy vọng Tổng công ty sẽ vượt qua khó khăn để gìn giữ và phát huy thương hiệu Giấy Bãi Bằng.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối đồng thời  đề nghị toàn thể Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2017.

Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức trao tặng huy hiệu cho các đồng chí 30 năm tuổi Đảng, tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp công tác Kiểm tra và sự nghiệp công tác tuyên giáo của Đảng, tặng bằng khen của Đảng ủy khối và Giấy khen của Tổng công ty cho tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam chủ trì Hội nghị

Phần trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

VPBB

Đăng lúc 17/01/2017 15:51


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons