Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 29/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy khối DNTW có đồng chí Phạm Tiến Công – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đặng Hùng Minh – UVBTV, CN UBKT Đảng ủy Khối; về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng; các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, phòng ban chức năng Tổng công ty.

Hội nghị đã được thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 về một số kết quả đạt được. Trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối DNTW, Chính phủ và Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng. Theo Báo cáo cho thấy một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng tại Công ty mẹ: Giá trị SXCN năm 2017 là 1.827 tỷ đồng, bằng 111,9% so với kế hoạch năm, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất giấy các loại đạt 107.254 tấn, bằng 104% so với kế hoạch năm, bằng 103,6% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ giấy các loại đạt 111.640 tấn, bằng 109,2% so với kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty tăng trưởng giúp đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam trình bày bản dự thảo báo cáo 2017

Tại Hội nghị, một số đơn vị đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phương hướng chung của năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, điều hành; tăng cường đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt là Đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Công – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam trong năm qua. Về ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phó BT Đảng ủy Khối nhấn mạnh Đảng bộ Tổng công ty trong năm 2018 cần tập trung công tác: xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

 Đồng chí  Phạm Tiến Công – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối đồng thời đề nghị toàn thể Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2018.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối 

Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 02 đồng chí; tặng bằng khen của Đảng ủy khối cho 04 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013 – 2017”; tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho 08 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc được xếp loại tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017; tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho 09 đồng chí đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty được xếp loại đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2013 – 2017.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó BT Đảng ủy, Tổng giám đốc TCty Giấy Việt Nam (đứng giữa) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Đồng chí Vũ Quang Tùng – UV BKT Đảng ủy, Trưởng phòng Thị trường TCty (đứng thứ 2 bên trái) và đồng chí Nguyễn Tuấn Minh – UV UBKT Đảng ủy, Phó phòng TCKT TCty (đứng thứ 2 bên phải) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

 Các đồng chí Đảng viên Tcty nhận Bằng khen của Đảng ủy khối

 Chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc TCty nhận Giấy khen của Đảng ủy TCty

Các đồng chí đảng viên TCty nhận Giấy khen của Đảng ủy TCty

 

 BBT

Đăng lúc 29/01/2018 14:31


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons