Hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ngày 11/4/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng công ty. Hội thảo mang đến cái nhìn tổng thể về sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Giấy Việt Nam nói riêng.

Các doanh nghiệp CNTT tham dự Hội thảo đến từ các công ty: Công ty FPT, Công ty cổ phần Bravo, VNPT, Viện quản trị tinh gọn GKM, Công ty đổi mới G.R.O.U.P đã chia sẻ những giải pháp công nghệ hiện đại, mang tính ứng dụng cao trong hoạt động ngành giấy như: Ứng dụng CNTT trong quản trị, kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP; Lợi ích khi ứng dụng hệ thống quản trị tổng thể ERP; Văn phòng điện tử; Quản trị tinh gọn thời đại công nghệ 4.0.

Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp là một tất yếu, giúp doanh nghiệp tăng năng suất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Hòa chung với xu thế đó, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ lựa chọn mô hình đầu tư CNTT phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển của Tổng công ty để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư cũng như phát huy tối đa thế mạnh của doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Đăng Minh – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Viện quản trị tinh gọn GKM chia sẻ “Áp dụng quản trị tinh gọn Made in VietNam và cải tiến công nghệ tại các doanh nghiệp ngành giấy Việt Nam hướng tới cuộc CMCN 4.0”

 VPBB

Đăng lúc 16/04/2018 11:33


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons