Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Giấy Việt Nam

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ngày 30/9/2019 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm I Tổng công ty. Tham dự lớp học có đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty, Thạc sỹ Nguyễn Khánh Long – Trưởng phòng chính sách BHLĐ Cục an toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội là giảng viên, cùng các học viên là cấp trưởng và cấp phó (giám đốc, quản đốc, trưởng phòng, phụ trách bộ phận và tương đương, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác ATVSLĐ) đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã chia sẻ về những yêu cầu cấp thiết đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị nhà máy xí nghiệp là vấn đề bắt buộc, then chốt.

Thạc sỹ Nguyễn Khánh Long – Trưởng phòng chính sách BHLĐ Cục an toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trao đổi kiến thức cùng các học viên

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc cùng các học viên tìm hiểu những thông tin mới nhất về luật ATVSLĐ

Trước thực tế đó, Tổng công ty tổ chức lớp học này nhằm giúp các học viên nắm bắt hệ thống chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp tổ chức triển khai công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức, quản lý, đánh giá và kiểm soát rủi ro, thấy được đảm bảo ATVSLĐ là yêu cầu đặc biệt quan trọng được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp.

VNPC

Đăng lúc 30/09/2019 11:34


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons