Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”

Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”

Ngày 20/4/2022, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức triển khai Hội nghị đăng ký, cập nhật hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19” bằng hình thức trực tuyến tại Phòng họp 3 của Tổng công ty (Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ). Tham dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên và bộ phận, trực thuộc Công đoàn Tổng công ty và các cá nhân là tác giả, đại diện cho nhóm tác giả có sáng kiến, ý tưởng đã được Hội đồng sáng kiến đơn vị công nhận và đã được áp dụng vào thực tế hoặc các sáng kiến, ý tưởng đã đăng ký, được áp dụng vào thực tế đang chờ thẩm định, xét duyệt.

Tại hội nghị, Công đoàn Tổng công ty đã hướng dẫn quy trình cập nhật và tham gia sáng kiến trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam:  https://congdoanvietnam.org theo các bước sau:

* Bước 1: Đăng nhập

Đoàn viên, CNVCLĐ lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập phần mềm và cập nhật sáng kiến:

 (1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet: https://congdoanvietnam.org. Chọn nút nộp sáng kiến.

(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng của Cổng trực tuyến để chuyển đến đường dẫn cập nhật (https://sangkien.congdoanvietnam.org).

 (3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm.

* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của Cổng trực tuyến.

* Bước 3: Cập nhật sáng kiến bằng cách nhấn chọn nút nộp sáng kiến và cập nhật các thông tin sau:

(1) Nhập thông tin cá nhân

(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương, các công đoàn cấp trên trực tiếp trực thuộc để tự chọn.

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc 5 đối tượng là: Cán bộ công đoàn; Công nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp; Công nhân viên chức lao động có sáng kiến phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 (4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Viết ngắn gọn phần trả lời tối đa 2.000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào). Có thể kèm link Google Drive ở trạng thái chia sẻ hoặc đính kèm file ảnh, PDF, file Word chi tiết phần đánh giá sáng kiến để Ban tổ chức tiện theo dõi, chấm điểm xem chi tiết các sáng kiến gồm các nội dung chính như: công nhận sáng kiến, giá trị làm lợi…

(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org.

Sáng kiến tham gia Chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học. Thời gian sáng kiến, ý tưởng được nghiệm thu và ứng dụng tính từ năm 2021 trở lại đây.

Các tác giả thực hiện quy trình cập nhật và tham gia sáng kiến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm tạo nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ công nhân lao động; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons