Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2021

Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2021

Ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021. Tham dự lễ khai giảng về phía Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm dự và truyền đạt kiến thức cho đảng viên mới. Về phía Tổng công ty có đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty. Lớp học có sự tham gia của 28 đồng chí đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đ/c Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới 2021

Mục đích lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt kiến thức cho đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2021

Các đồng chí UV Ban Thường vụ Đảng ủy TCT trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2021

Toàn cảnh lớp học

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 diễn ra từ ngày 12/7 đến hết ngày 16/7/2021.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons