Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2019, ngày 01/7/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019 cho những quần chúng ưu tú là đoàn viên, đoàn viên công đoàn trong Tổng công ty Giấy Việt Nam. Tham dự lễ khai giảng về phía Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh có đồng chí Phạm Quang Đăng – Phó Giám đốc Trung tâm dự và truyền đạt kiến thức cho học viên. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Đào Ngọc Cường – Chánh Văn phòng; đồng chí Trần Quốc Vượng – Phó Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Chủ nhiệm lớp học  cùng với sự tham gia của 21 đồng chí học viên được giới thiệu từ các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ Tổng công ty.

Đ/c Trần Quốc Vượng – Phó ban tuyên giáo – Truyền thông công bố quyết định mở lớp và bổ nhiệm ban cán sự lớp học

Lớp học diễn ra nhằm giúp những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam tìm hiểu khái lược về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nôi dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Toàn cảnh lớp học

Đ/c Phạm Quang Đăng – phó Giám đốc TT Bồi dưỡng CT Huyện Phù Ninh đang truyền đạt kiến thức cho các học viên

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2019 diễn ra từ ngày 01/7 đến hết ngày 03/7/2019.

VNPC

Đăng lúc 01/07/2019 10:43


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons