Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2019

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2019

Ngày 24/6/2019, Ban Thường vụ đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019. Tham dự lễ khai giảng về phía Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm dự và truyền đạt kiến thức cho đảng viên mới. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hà Thế Anh – Trưởng Ban tổ chức, đồng chí Đào Ngọc Cường – Chánh Văn phòng, đồng chí Trần Quốc Vượng – Phó Ban Tuyên giáo Truyền thông, Chủ nhiệm lớp học. Lớp học có sự tham gia của 22 đồng chí đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ Tổng công ty.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc TT Bồi dưỡng CT Huyện Phù Ninh đang truyền đạt kiến thức cho Đảng viên mới

Mục đích lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 diễn ra từ ngày 24/6 đến hết ngày 28/6/2019.

Toàn cảnh lớp học

VNPC

Đăng lúc 24/06/2019 12:52


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons