Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung lãnh chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xác định việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Ngày 14/6/2023, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 cho 32 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai giảng Lớp học

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên để tăng cường sức mạnh trong Đảng. Việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên đồng thời là một trong những điều kiện bắt buộc đối với quần chúng ưu tú khi xem xét kết nạp vào Đảng. Những nội dung cơ bản của lớp học sẽ là cơ sở vững chắc để cá nhân mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu trở thành đảng viên, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được tổ chức từ ngày 14/6/2023 đến ngày 16/6/2023 với 05 chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên nền tảng cơ bản về lý luận chính trị, các học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy TCT trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp năm 2023

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Toàn cảnh lớp học

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons