Lớp bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” năm 2022

Lớp bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” năm 2022

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung lãnh chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Ngày 28/6/2022, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” năm 2022 cho 40 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên để tăng cường sức mạnh trong Đảng.Việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên đồng thời là một trong những điều kiện bắt buộc đối với quần chúng ưu tú khi xem xét kết nạp vào Đảng. Những nội dung cơ bản của lớp học sẽ là cơ sở vững chắc để cá nhân mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu trở thành đảng viên, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” được tổ chức từ ngày 28/6/2022 đến ngày 30/6/2022 với 05 chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên nền tảng cơ bản về lý luận chính trị, các học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh lớp học:

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy TCT trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp học bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” năm 2022

Đồng chí Trần Quốc Vượng – UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông TCT trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp học bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” năm 2022

Toàn cảnh lớp học

 

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons