Khai giảng khóa học: Kỹ năng lãnh đạo và QLDN trong thời đại công nghiệp 4.0

Khai giảng khóa học: Kỹ năng lãnh đạo và QLDN trong thời đại công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng khoa học công nghệ vượt trội đã và đang lan tỏa rộng rãi, nhanh chóng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp. Đây cũng chính là thách thức lớn đối với những người lãnh đạo, cán bộ quản lý trước làn sóng của cuộc cách mạng này. Bắt nhịp với dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp mới, ngày 2/6/2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức khai giảng khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0” tại Hội trường – Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh).

Tham gia truyền đạt các nội dung tới khóa học có giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tạ Thị Phước Hạnh – Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhân sự Toàn cầu. Khóa học được chia thành 2 lớp từ ngày 02 tháng 06 đến hết ngày 05 tháng 06 năm 2020 với sự tham dự của 127 học viên là cán bộ các phòng ban, đơn vị thuộc Tổng công ty.

Giảng viên ThS Tạ Thị Phước Hạnh say sưa truyền đạt các nội dung tới lớp học

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khóa học nhằm giúp các học viên nắm được giá trị cốt lõi về Cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển năng lực lãnh đạo của bản thân; hiểu được quản lý con người, tạo dựng niềm tin, phát huy năng lực của con người trong tổ chức; xây dựng kế hoạch phát triển hình ảnh người lãnh đạo. Đồng thời, mỗi học viên được trao đổi cung cấp thực hành những công cụ quản trị 4.0 số hóa doanh nghiệp, hiểu được giá trị của các kỹ năng mềm từ đó hỗ trợ cho việc lãnh đạo và quản lý công việc theo tư duy năng động, sáng tạo hiện đại.

Các học viên tích cực, cởi mở, nhiệt tình tham gia khóa học

Lớp học chia theo các nhóm để thảo luận

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bên cạnh những cơ hội sẽ tạo ra nhiều thách thức, mỗi cán bộ quản lý cần thay đổi, áp dụng linh hoạt các giải pháp quản trị doanh nghiệp để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đang đặt ra.

Toàn cảnh lớp học

TĐTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons