Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2023

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2023

Ngày 19/6/2023, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2023. Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy TCT. Lớp học có sự tham gia của 22 đồng chí đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên để tăng cường sức mạnh trong Đảng. Việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi cán bộ đảng viên. Những nội dung cơ bản của lớp học sẽ là cơ sở vững chắc để cá nhân mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng được tổ chức từ ngày 19/6 đến hết ngày 23/6/2023.

Toàn cảnh lớp họcShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons